logosanaltr
Menu
Əlaqə
Ünvan : Lənkəran şəhəri, Sütəmurdov kəndi, AZ 4244
Telefon : +994 25 255 04 80 (çoxkanallı birbaşa xətt)
Mobil : +994 50 295 43 01
CDMA : +994 40 215 80 78 (PBX)
SKYPE : (PBX)
Faks : +994 25 255 04 70
E-mail : palmalife@palmalife.az